تبلیغات
بزرگترین وبلاگ معرفی مدلهای گوشی - تمام سری های گیگابایت
صفحه نخست

آرشیو


نویسندگان


دسته بندی مطالب


پیوند ها


پیوند های روزانه


صفحات وبلاگ


نظر سنجی


تا چه حد وبلاگ برای شما موثر بود؟

Powered By
Mihanblog.com

تمام سری های گیگابایت

سه شنبه 27 آذر 1386

        Gigabyte phones

                                                     Gigabyte

Gigabyte g-Smart i350 GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 110 x 54 x 18 mm Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash Microsoft Windows Mobile 6.0 Professionalg-Smart i350

Gigabyte g-Smart q60 HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 111 x 64 x 14 mm Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash; secondary VGA videocall camera Microsoft Window Mobile 6 Professionalg-Smart q60

Gigabyte g-Smart t600 GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 110 x 55.5 x 18.5 mm Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video(QVGA), flash Microsoft Window Mobile 6 Professionalg-Smart t600

Gigabyte g-Smart i120 GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 106.6 x 53.2 x 19.8 mm Camera 2 MP, 1632x1224 pixels, video, flash Microsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition(AKU3.3)g-Smart i120

Gigabyte g-Smart i300 GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 102.5 x 51.5 x 19 mm Camera 2.1 MP, 1632x1224 pixels, autofocus, video, flash Microsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition(AKU2)g-Smart i300

Gigabyte g-Smart GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 109 x 53.5 x 24 mm Camera 2.1 MP, 1632x1224 pixels, video, flash Microsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition(AKU2)g-Smart

Gigabyte g-Smart i GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 106.2 x 53 x 19.5 mm Camera 2.1 MP, 1632x1224 pixels, video, flash Microsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition(AKU2)g-Smart i

Gigabyte g-Smart i (128) GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 106.6 x 53.2 x 19.8 mm Camera 2 MP, 1632x1224 pixels, video, flash Microsoft Window Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition(AKU2)g-Smart i (128)

Gigabyte g-YoYo GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 99.7 x 48.5 x 19.8 mm Camera 2 MP, 1600x1200 pixels, videog-YoYo

Gigabyte g-Cam GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 105 x 46 x 24.1 mm Camera 5 MP, interpolated to 7MP, autofocus, video,  xenon flash, white balancing, red-eye reduction, self-timerg-Cam      جدید:دوربین 7 مگاپیکسل_5مگاپیکسل واقعی

Gigabyte Barbie GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1 MP, 1152 x 864 pixels, videoBarbie

Gigabyte g-re (b) GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1.3 MP, 1152x864 pixels, videog-re (b)

Gigabyte g-re (o) GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1.3 MP, 1152x864 pixels, videog-re (o)

Gigabyte Snoopy GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1 MP, 1152 x 864 pixels, videoSnoopy

Gigabyte Keroro GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1.3 MP, 1152 x 864 pixels, videoKeroro

Gigabyte Doraemon GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1 MP, 1152 x 864 pixels, videoDoraemon

Gigabyte g-X5 GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 96.7 x 54 x 25.6 mm Camera 1 MP, 1152 x 864 pixels, videog-X5

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : سینا جامایکا

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر